Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

UNESCO-L’OREAL Burs Programı

UNESCO-L’OREAL Uluslararası Yaşam Bilimleri Genç Bilim Kadınları Burs Programı sunuyor

————————————————————————————————————————–

“TIKLA,
KRİTERLERİNİ GİR
EN UYGUN EĞİTİMİ BULALIM

——————————————————————————————————————————

unesco-lorealA. Hedef Grup
UNESCO-L’OREAL Uluslararası Burs Programı; yaşam bilimleri alanında tüm dünyada, konularında kendilerini kanıtlamış 15 genç bilim kadınını belirlemek ve ödüllendirmek için düzenlenmiştir. Dengeli bir coğrafi temsili sağlamak amacıyla, beş bölgenin her birinden en fazla üç burs verilecektir.
Adaylar; biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, tarım, tıp, eczacılık ve fizyoloji gibi yaşam bilimleri alanlarından biri veya ilişkili alanlarda doktora veya doktora sonrası düzeyinde araştırma sürdürüyor olmalıdır.
Jüri, adayların seçiminde, hayvan haklarını koruyan araştırma protokollerine öncelik vermektedir. Kozmetik alanındaki araştırma önerileri teşvik edilmemektedir.
En az gelişmiş ülkelerden katılan adaylara öncelik verilecektir.

B. Aranan Nitelikler
Başvuran adaylardan (başvuran her bir Millî Komisyon’dan en fazla 4 başvuru kabul edilecektir. Aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.
1. Tüm başvuruların UNESCO Millî Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir. UNESCO Genel Merkezi kişisel başvuruları kabul etmemektedir.
2. Başvuru tarihinde adayların 35 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, 1 Ocak 1979’den önce doğmuş olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Doktora çalışmalarını sürdüren adaylar da başvuru yapabilir ancak doktorasının tamamlamış adaylar öncelikli olacaktır.
4. Adaylar araştırma yapacakları ev sahibi ülkenin dilinde okuma ve yazma yeteneğine sahip olmalıdır.

C. Başvuru Koşulları
1. Alan:   Yaşam Bilimleri.
2. Başvurular için Son Tarih:   30 Mayıs 2013
3. Başlangıç desteği en fazla 12 ay süreyle en fazla 20,000 Amerikan Doları tutarındadır. Gerekli onay ile burs ilave olarak 12 ay uzatılır ve 20,000 Amerikan Doları ödeme yapılır.
4. Ev sahibi ülkede/laboratuvarda kalma süresi:
Burs süresinin en az yarısı yurtdışında geçirilecektir. Bursiyerlerin projelerin en az 2 aylık bir süreyle kendi ülkelerinde tamamlamaları gereklidir.
5. Başlama Tarihi:
1 Mart 2014 – 1 Mart 2015
6. Uzatma başvuruları sadece asıl bursun ödeneceği proje için yapılabilir.
Uzatma ve ek ödeme talebinde bulunmak için, bursun bitiş tarihinden 3 ay önce, aşağıdaki belgeler teslim edilmelidir:
a. Aşağıdaki kişi veya kurumlardan verilen üç tavsiye mektubu:
i. Ev sahibi kurum,
ii. Ev sahibi kurumdaki araştırma danışmanları ve
iii. Adayın kendi ülkesindeki kurum/laboratuvar.
b. Proje süreci ile ilgili araştırma raporu ve uzatma süresi için gerekliliği belirten bir öneri sunulmalıdır.
c. uzatma süresindeki bütçenin ayrıntılı bilgisi gerekmektedir.
7. Burstan yararlanan kişi burs süresi bitiminde, kendi ülkesine dönmeyi kabul ve taahhüt etmelidir.

D. Araştırma Projesi
Araştırma önerisi aşağıdaki soruları cevaplayacak şekilde hazırlanmalıdır:
 Neden? Önerilen projenin yaşam bilimlerine katkısının somut niteliği; yenilikçi, orijinal yönü; araştırma projesinin kapsam ve amacı. Aday, ev sahibi laboratuvarda edinilen teorik ya da uygulamalı bilgi ve eğitimin kendi araştırma projelerinde faydalı olacağını kanıtlamalıdır.
 Ne? araştırma projesinin beklenen sonuçları ve beklenen etkisi
 Nasıl? Araştırmanın yürütülmesi için önerilen yöntemlerin tanımlanması.
 Nerede? Araştırmanın gerçekleştirileceği ev sahibi ülke ve kurumun/laboratuvarın adı ve adresi
 Ne Zaman? Önerilen başlama tarihi ve araştırma süresi (Bu süre 12 aydan fazla olamaz.). Uzatma olasılığı olduğu için, projenin1 yıllık zaman diliminden sonraki gelişmesi ile ilgili bilgi verilmesi yararlı olacaktır.
 Ne Kadar? Adayın önerilen projeyi yürütmesi için gerekli, detaylı bir bütçe tahmini. Miktar 20,000 doları aşmamalıdır. Tüm rakamlar Amerikan Doları olarak gösterilmeli ve ayrı bir sayfada belirtilmelidir. toplam bütçe miktarı yurtdışı ve yurtiçi seyahat ödemelerini, öğrenim ücretlerini ve yurtdışı kişisel harcamaları kapsamalıdır. Adaylar, bütçelerinde konaklama ve beslenmeleri için aylık ortalama 1500 Amerikan Dolarının aşılmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Projenin hedefi doğrultusundaki bütçenin orantısız olduğu durumlarda, projenin daha küçük bir bütçe ile desteklenmesi olasıdır.Bilgisayar, teçhizat satın alımı; konferanslara katılım, (böyle bir araştırmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve yaşam bilimlerinin gelişilmesine doğrudan katkı sağlaması gibi istisnai bir durum oluşmadıkça) burs bütçesi kapsamında karşılanmaz.

E. Başvurular:
Tüm başvurular gerekli belgelerle birlikte online platform aracılığıyla yapılmalıdır.
Her üye devlet en fazla dört dosya aday gösterebilir.
Adaylar, başvuruları 30 Mayıs 2013’e kadar aşağıdaki adrese ulaştırmalıdırlar:
www.fwis.fr
1. Başvuru dosyası aşağıdaki ekleri içermelidir.
a. Detaylı özgeçmiş (İngilizce veya Fransızca)
b. Alınan diplomaların (transkriptler dâhil) iki nüsha olarak onaylı fotokopileri. Adayın doktorasını bitirmiş ya da doktora sürecinde olduğunu kanıtlayan belgeler.
c. Yayınlarının listesi
d. Bir adet tavsiye mektubu.
e. YURTDIŞI EV SAHİBİ KURUMUN KABUL MEKTUBU. (Kabul mektubu, akademik danışmanın adını, adayın çalışma tarih ve süresini, seçilen uzmanlık alanında aday için gerekli araç gereç ve çalışma ortamının sağlayacağına dair bilgileri içermelidir.)
f. Çalışmayı yapacağı ülkenin dilindeki onaylı yeterlilik belgesi (UNESCO formu kullanılmalıdır)
g. Araştırma projesinin 1 – 2 sayfa detaylı önerisi (İngilizce veya Fransızca)

F. UNESCO-L’OREAL Uluslararası Burs Programı
UNESCO-L’OREAL Uluslararası Burs Programı aşağıdakileri içermektedir:
 Mali katkı
 “Bursiyer Eğitim Programı” na katılım
 “Bilim Kadınları Haftası” kapsamındaki ödül törenine katılım için gidiş-dönüş yol masrafı
 Bilim Kadınları Haftası’nda konaklama ücreti
 Katılım sertifikası

G. Adayların Seçilmesi
Adayların seçimi UNESCO temsilcileri, L’OREAL Vakfı, yaşam bilimleri araştırmacıları temsilcileri tarafından oluşturulacak Seçim Komitesi tarafından yapılacaktır. Uluslararası Temel Bilim Programının bir temsilcisi de bu Komitede yer alabilir. UNESCO ve L’OREAL Vakfı, projelerin özgünlüğüne ve yenilikçilik ve yaratıcılık değerlerine öncelik vermektedir.

Son başvuru tarihinden sonra sunulan, belgeleri eksik veya yukarıda belirtilen şartları karşılamayan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

UNESCO SADECE BURSU KAZANAN ADAYLARLA İRTİBATA GEÇECEKTİR.
Eylül 2013’ün sonuna kadar bilgilendirilmeyen adaylar, seçim sürecinde başvurularının başarılı olmadığını göz önünde bulundurmalıdırlar.

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

 


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!