Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

Türkiye Milli Kültür Vakfı Bursu

2013-2014 Öğretim yılında Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine verilecek burslar için

tmkv_logoBaşvurular 23 Eylül 2013 – 11 Ekim 2013 tarihleri arasında randevu ile kabul edilecektir.

Randevu talebini [email protected] adresine özgeçmiş ve 1 adet vesikalık fotoğrafınızı göndererek yapabilirsiniz.

Burs Yönetmeliği

Burs Şartnamesi

Türkiye Milli Kültür Vakfı, gayesine uygun yetiştiricilik fonksiyonunu başlıca iki yoldan yerine getirecektir.

a- İlmi usullerle seçeceği gençleri kendi eğitim kurumlarında yetiştirmek.
b- Çeşitli öğrenim kademelerindeki, ilmi usullerle seçeceği kabiliyetli gençlere burs vererek kabiliyetlerinin mümkün kıldığı ölçü ve seviyede yetişmelerine yardımcı olmak.

Çocukların kabiliyetleri genellikle bilhassa 14-15 yaşlarında belirli hale gelmiş olabilir. Fakat, yalnız Türkiye’de değil eğitim imkanları bize nazaran çok daha gelişmiş memleketlerde bile bütün kabiliyetleri aynı yaşlarda tespit etmek mümkün olmamaktadır. Bu hususta içtimai, ailevi, iktisadi şartlar ve eğitim imkanları ile beraber çocuğun kendi özelliği de rol oynar. Böylece birçok gençler lise kademesinin son yıllarında, Üniversite öğreniminden sonraki ihtisas çalışmalarında büyük gelişmelerle üstün kabiliyete sahip olduklarını gösteriyorlar.

Diğer taraftan, Üniversite ve yüksek okul öğreniminin yatılı okullardan ziyade herkesin kendine göre uygun yaşama ve çalışma şartları içinde yürütülmesi gerekir. Bilhassa ihtisas çalışmalarında ferdi yaşama ve çalışma şartları daha çok önem kazanır. Bu bakımdan da Vakıf, yüksek öğrenim ve ihtisas alanında yetiştirme fonksiyonunu burs mekanizması ile yürütmeyi tercih etmektedir.

Bu sebeplerle Türkiye Milli Kültür Vakfı o gibi gençlerden şartları en uygun olanları seçerek burs tahsis etmek suretiyle bunların yetişmelerine yardımcı olacaktır.

Bu maksatla önce Vakfın eğitim fikir komitesi burs tahsisine ait genel prensipleri tesbit etmiş, sonrada bu genel prensiplere göre burs komitesi teferruatlı burs verme esaslarını hazırlamıştır.

Vakıfça tesbit olunan prensip ve esaslara göre, kendilerine burs tahsis edilecek orta ve yüksek öğrenim öğrencileri ile ihtisas çalışmaları yapanlar Vakfın gayesine ve aranan şartlara uygunluk bakımından seçileceklerdir. Vakıf, kendi müesseselerinde yetiştireceği gençlerle burs vereceği gençler arasında, aranacak vasıflar bakımından hiçbir fark gözetmemektedir. Yani burs tahsis edilecek gençlerden de Vakfın gayesine eğitim felsefesine uygun olarak burs talimatnamesinde tesbit edilen vasıflar aranacaktır. Bununla beraber her öğrencinin çalışması bir denetleyici tarafından kontrol ve takip edilecektir.

Vakfın kendi eğitim kurumlarında olduğu gibi burs vermek suretiyle yapacağı yardımlar da karşılıksızdır. Vakıf burs verdiği gençlerin de insan gücü istihdam programlarına göre uygun ve gerekli çalışma yerlerinde vazife almalarına ilgi gösterecek ve yardımcı olacaktır.

Vakfın burs tahsislerine ait bazı önemli esaslar aşağıda gösterilmiştir. Bütünü hakkında bilgi ve şartlar ayrıca basılan burs esasları hakkındaki broşürden öğrenilebilir.

Burs tahsisine ait bazı önemli esaslar

• Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları karşılıksızdır.
• Yabancı ülkelerde öğrenim, doktora ve araştırma yapmak için verilecek burslardan ( Türkiye’ye dönme ve Türkiye için çalışma) garantisi istenir.
• Türkiye Milli Kültür Vakfı, Vakıf sermayesinden burs için mütevelli heyetince ayrılacak miktar ile Vakfa yapılacak burs taahhütlerinden istifade ederek burs verir.
• Türkiye Milli Kültür Vakfına burs verecek kimseler Vakıf merkezine müracaatla burs taahhüdünde bulunurlar.
• Burs için bağışlar ŞARTLI ve ŞARTSIZ olmak üzere iki türlüdür.
• Türkiye Milli Kültür Vakfına burs taahhüdünde bulunacak olanlar tediye devreleri bakımından aylık, yıllık veya öğrenim, doktora, araştırma müddetince taahhütte bulunabilirler.
• Öğrenim, doktora ve araştırma müddetince yapılacak burs taahhütleri toptan ve defaten tediye edilebileceği gibi Vakıfça kabul edilecek taksitler halinde de tediye edilebilir.
• Şartlı burs taahhütlerinde taksit kabul edilmez.
• Vakfa yapılacak burs taahhütlerinin, bursun öğrenciye tediyesinden en az bir ay evvel vakfa tediyesi şarttır.
• Türkiye Milli Kültür Vakfı burs vereceğini her yıl ilan eder.
• Türkiye Milli Kültür Vakfı öğrenciye vereceği burs miktarını her yıl yeniden tesbit eder.
• Türkiye Milli Kültür Vakfına burs için müracaat edenlerde aranacak vasıflar:
a- Üstün kabiliyet ve çalışkanlık.
b- Zihniyet, fikir, karakter, inanç, şahsiyet ve aile durumu bakımından Vakfın gayesine uygunluk.
c- Milli Kültür seviyesinde yükseklik.
d- Mali durumda yetersizlik.
e- Yaşta uygunluk.

• Türkiye Milli Kültür Vakfına hangi şekilde taahhüt edilmiş olursa olsun, Vakıfça öğrencilere yapılacak bütün tediyeler aylık olarak yapılır.
• Türkiye Milli Kültür Vakfı bursundan istifade edecek bütün öğrencilere birer denetleyici gösterilir ve durumları devamlı takip ettirilir.
• Sıhhi sebepler haricinde herhangi bir sebeple devamsızlık ve derslerinde başarısızlık gösteren öğrencilerin bursları otomatikman kesilir.
• Vakıfça öğrencilerde aranan vasıflarda değişme olursa, denetleyicinin teklifi ile öğrencinin bursu kesilir.
• Öğrenci burslarının kesilmesi hakkındaki kararı ancak burs komitesi verebilir.

Burs başvurusunda öğrencilerden talep edilecek belgeler
1) Müracaat formu (Vakfımızda doldurulacak)
2) Öğrenci belgesi
3) Ara sınıfta ise transkript
4) 1 adet vesikalık fotoğraf

Not : Lisans öğrencilerine burs verilmemektedir.


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!