Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Tıp Bursları

Türk Eğitim Vakfı, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2014–2015 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu veriyor. Son müracaat tarihi 14 Mart 2014

TEV_logoA.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda,

1.      Acil Tıp,
2.      Halk Sağlığı,
a. Epidemiyoloji
b.Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)
3.      Neuorodegeneratif Hastalıklar,
4.      Moleküler Tıp,
a. Genetik
b. Patoloji
c. Metabolizma
5.      Enfeksiyon Hastalıkları,
a. Pediatrik
b. Yetişkin
6.      Yoğun Bakım,
a.  Pediatrik,
b.  Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)
7.      Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),
8.      Farmakoloji,
9.      Dermatoloji,
10.    Romatoloji,
11.    Tedavide Stem Cell uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilip, Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs veriliyor.

Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir.

Bursun Esasları

1.    Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.

2.    Burs sayısı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ki bütçe imkanlarına göre belirlenir.

3.    Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.

4.    Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;

a.    Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,

b.    Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,

c.     Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.

Adaylarda Başvuru İçin Aranan Özellikler

1.    T.C. vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,

2.    Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,

3.    Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,

4.    Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,

5.    Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

Adaylardan İstenecek Belgeler

a.    Başvuru formu (İndirmek için tıklayınız)

b.    Ayrıntılı özgeçmiş

c.    Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf,

d.    Bir resmi kurumdan alınmış heyet raporu,

e.    Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),

f.     Tıp diplomasının tasdikli örneği,

g.    Tıpta uzmanlık diplomasının tasdikli örneği,

h.    Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler, verdiği bildiriler ve sicil notu,

i.     Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,

j.     Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından yazılmış ayrıntılı bir rapor,

k.    Akseptans alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,

l.     Halen çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,

m.   Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,

n.    İngilizce diline yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin; Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı’nın öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.

Belgeleri kapsayacak aday dosyalarının 14 Mart 2014 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gerekiyor.

Başvuru Formu İçin Tıklayın
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!