Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Üstün Başarı Bursları

Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. Her yıl yaklaşık 40-50 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

2016-2017 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

2016-2017 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 1.120 TL

mgc_banner

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

BAŞVURU ŞARTLARI :

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: 2016 LYS’de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e girmiş olmak ve yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim görmeye hak kazanmak,
 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden; hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür; bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamasının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması gerekmektedir.
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, kendinde lider özellikler taşıdığına inanmak

ADAY OLAMAYACAKLAR:

 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

BAŞVURU VE SÜREÇ İŞLEYİŞİ:

 • Burslara Başvuru Tarihi 1-30 Eylül’dür.
 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV’e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Ön değerlendirmede adaylık şartlarını sağlayan öğrencilere e-posta ve sms ile bilgilendirme yapılacak ve anket gönderilecektir.
 • Bu anketi tamamlayan öğrenciler bildirilecek sınav merkezlerinde kompozisyon sınavına davet edilecektir.
 • Anket ve kompozisyon aşamalarından herhangi birine katılmayan adayın adaylığı düşecektir.
 • Kompozisyonlar uzmanlar tarafından okunup değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır.
 • Anket ve kompozisyon sınavından alınan puanlara göre öğrenciler sıralanacak ve uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV’e iletmelidir. Bu tarihten sonra TEV’e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

EKLENECEK BELGELER :

TEV’in internet adresinden doldurulacak “TEV Üstün Başarı Bursu Başvuru Formu”na;

 • LYS Sonuç Belgesinin örneği (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteren belge) (e-devlet veya ÖSYM)
 • Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Yerleştirme Sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 • Okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en büyük başarınızı/başarılarınızı ve özel yeteneklerinizi anlatacağınız en fazla 1 sayfalık yazı.
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi,
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
 • İkinci sınıfa geçenler: Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (Tüm aile fertlerinin gösterildiği şekilde alınmalıdır.)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösterir belgeler: 
 •     Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
 •     Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet)
 •     Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 •     Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)

(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:
 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV’e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru Formu’na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne kendilerine bildirilen süre sonuna kadar göndereceklerdir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Adres:

TÜRK EĞİTİM VAKFI
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8
34349/Gayrettepe/İSTANBUL

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
 • TEV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu’nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümündeki imzaların eksik olması
 • Başvuru dosyasının 5 Ekim’den sonra TEV Genel Müdürlüğüne ulaşması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resmi belgelerdeki puanlar forma belgelerde yazdığı şekilde, küsuratı ile yazılmalıdır.
 • Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TUBİTAK ödüllü öğrenciler LYS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya [email protected] e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında arayabilirsiniz.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN DEVAM ETME KOŞULU :

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıflarını ise başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSLARI :

Her yıl sanat alanında da 1 veya 2 yeni öğrenci seçilmektedir. Üstün Başarı Sanat Bursu için adayların üniversiteleri tarafından tutanakla bildirilmeleri gerekmektedir. Adayların 1-30 Eylül tarihleri arasında www.tev.org.tr internet sayfasından ilgili formu doldurması, formunun çıktısını imzalayıp istenilen belgeleri ekleyerek tüm belgelerini üniversitesinin burslarla ilgili bölümüne teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitesi tarafından aday gösterilen öğrencilerin dosyaları, TEV Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylar İstanbul veya uygun görülen bir ilde ilgili alanlardaki öğretim üyelerinden oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

TEV Yüksek Öğrenim Bursu İçin Tıklayın!

TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursları İçin Tıklayın.

TEV Yüksek Lisans-Doktora Bursları İçin Tıklayın.

TEV Kız Öğrenci Yurt Bursları İçin Tıklayın.


 

Burslara Abone olun

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

 • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
 • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
 • Mezun Forum
 • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!