Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

TÜBİTAK’tan Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

TÜBİTAK, Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek veriyor.

TÜBİTAK

TÜBİTAK

BAŞVURU KOŞULLARI

a)    Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:

•    T.C. vatandaşı olmak,
•    Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması,
•    Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. olması,
•    En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır),
•    En az Lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak,
•    Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.),
•    Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak.

b)    Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar:

•    T.C. vatandaşı olmak,
•    İleri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yurt dışındaki yaz/kış okuluna kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW ’ler program kapsamı dışındadır.),
•    Lisansüstü eğitim görüyor olmak,
•    Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak,
•    Tez konusu ile ilgili bir yaz /kış okuluna gidiyor olmak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programdan yararlanamazlar.

DESTEK MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ

Kongre desteği:

•    Avrupa ülkeleri için en fazla 1000.- ABD Doları karşılığı TL,
•    Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1500.- ABD Doları karşılığı TL

Yaz /Kış Okulu desteği:

•    Bir aya kadar olan etkinliklerde en fazla 1500 ABD Doları karşılığı TL. , 2 ay ve üzeri etkinliklerde en fazla 3000 ABD Doları karşılığı TL. ve uçak bileti ücreti verilecektir.

Destek alan kişilerin yurda dönüşte BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

•    Dizi pusulası,
•    Harcama belgelerinin (uçak bileti, kongre kayıt belgesi, yaz/kış okulu kayıt belgesi, otel faturası) asılları,
•    Adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek desteğin (yol gideri v.b.) miktarını ya da destek almadığını belirten belgenin teslim edilmesi koşuluyla desteğin miktarı belirlenerek kesinleşir, (Başka bir yerden destek alınması durumunda, başvuru sahibinin alacağı toplam destek miktarı, yapılan harcamaların (sadece yol, kongre kayıt ücreti (yaz/kış okulu kayıt belgesi)  ve konaklama) toplamından fazla olması halinde bu fazla miktar TÜBİTAK tarafından yapılacak destekten düşürülür.)
•    Rapor Formu.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a)    Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:

Aşağıdaki belgelerin belirtilen sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

1.    Online başvuru formu
2.    Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi (örnek özgeçmiş formu için tıklayınız);
3.    Katılmak istenilen bilimsel etkinlikle ilgili;

a)    Kabul mektubu (mektupta katılımcının etkinlikte yapacağı sunumun en az 10 dakikalık sözlü sunum olacağı mutlaka belirtilmelidir.),
b)    Bildiri özeti ve tam metni,
c)    Etkinliği programı (sadece tanıtım sayfası ve adayın sunumunun bahsedildiği sayfa)

4.    Adayın başka hiçbir yerden destek almadığını ya da kurumuna başvuru yaptığını fakat sonuçlanmadığını belirten yazılı beyanı,
5.    Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesi (bkz. yabancı dil puanları) veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisans veya lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma fotokopisi),
6.    Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olduğunu gösteren belge.

b)    Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar:

Aşağıdaki belgelerin belirtilen sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

1.    Online başvuru formu,
2.    Adayın özgeçmişi  (örnek özgeçmiş formu için tıklayınız);
3.    Katılmak istenilen yaz/kış okulu etkinliği ile ilgili;

a)    Kabul mektubu
b)    Etkinliğin programı

4.    Adayın başka hiçbir yerden destek almadığını ya da kurumuna başvuru yaptığını fakat henüz sonuçlanmadığını belirten yazılı beyanı,
5.    Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesinin onaylı örneği (bkz. yabancı dil puanları) veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisans veya lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomanın onaylı örneği),
6.    Adayın lisansüstü tez konusu,
7.    Adayın lisans ve lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri  (transkriptler).

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bulunduğu bir asıl dosyanın son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

1.    Her ayın son cuma günüdür.
2.    Başvuruların etkinliğin düzenlendiği aydan bir önceki ayın son cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

BURSİYERİN TESPİTİ

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılacak bilim insanlarına verilecek destek tutarı, BİDEB tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlarca veya BİDEB ’ce oluşturulan Jüri /Panel/Danışman görüşlerine göre belirlenir ve Başkanlık onayına sunulur.

Yapılacak incelemede, başvuran kişilerin akademik özgeçmişleri ile bilimsel çalışmalarını, bilimsel etkinliğin niteliği, sağlayacağı yararlar ve geliştirici olması yönünden önemini, diğer kuruluşların yapacağı destekleri ve aşağıda belirtilen ölçütleri birlikte dikkate alarak değerlendirme yapar.

Ayrıca;
•    Sunacağı bildiri, konferans sonunda yayınlanacak bildiri kitabında yer almak üzere kabul edilmiş,
•    Aynı konumda olup dil puanı yüksek olan,
•    Araştırmasının tamamını yurt içinde yapmış olan 40 yaşın altındaki genç araştırmacılara,
•    Yurt dışı etkinliğe katılım için kendi Kurumundan kısmi destek alanlara öncelik verilir.

Aynı kurumdan aynı etkinliğe birden fazla başvuru olduğu takdirde bunlar arasından seçim yapılabilir.

Kişilere verilecek destek miktarı gidilecek ülkeye göre belirlenir. Destekler Başkanlık onayından sonra kesinleşir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Etkinlik sonunda destek alan kişilerin Türkiye’ye döndükten sonra 15 gün içinde Daire Başkanlığımızca hazırlanmış rapor formunu doldurarak BİDEB’e sunmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programından destek alan Bilim İnsanları aynı etkinlik için TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek, v.b. alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, aldığı tüm desteğin tamamını kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

(*) Bu alanların açılımı için bakınız

Desteklenenler listesi her ay web sayfamızda ilan edilecektir. Web duyurusu dışında (destek verilen ve verilemeyenlere) herhangi bir tebligatta bulunulmayacaktır.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

Tüm gönderiler için adres:

TÜBİTAK-BİDEB 2224
Program Yürütücüsü: Vuslat SABAH
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
E-posta : [email protected]
 


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!