Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

KYK Burs/Kredi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

yurtkurKYK Burs/Kredi ile ilgili sıkça sorulan soruları düzenledik.

1.      Başbakanlık bursu ile yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumunun verdiği burs aynı mıdır?

5102 sayılı kanun ile 2004-2005 Öğretim yılından itibaren Başbakanlık bursu dahil bazı  kamu kurumları tarafından verilecek  burslar Kurumumuz tarafından ödenmektedir.

2.      Burs ve kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları elektronik ortamda aynı başvuru sayfası üzerinden alınmaktadır.

3.      Burs/kredi başvurusu yaptım. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler yapılacak iş ve işlemleri Kurumumuz www.kyk.gov.tr sayfasından takip edebilirler.

4.      Burs/kredi başvurusu yaptım. başvurumu iptal etmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Yaptığınız başvuru sonucunda tarafınıza burs/kredi çıkması halinde www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinde burs/kredi taahhüt senedini düzenletmediğiniz  sürece  tarafınıza ödeme yapılmamaktadır. Böylece başvurunuz iptal olmuş olacaktır.

5.      Burs/kredi başvurusunu yaptım. sonucu nasıl ve nereden öğreneceğim?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler durumlarını Kurumumuz www.kyk.gov.tr sayfasından takip edebilirler.

6.      İkinci öğretim öğrencileri burs alabiliyor mu?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de , yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs almasına uygun bulunması halinde Kurumumuzdan burs alabilirler.

7.      İlk 100 bursundan faydalanabilmede; bir yükseköğretim kurumununa yerleşebilmek için ösym tarafından yapılan sınavların hepsinden mi ilk 100’ e girmek gerekiyor?

ÖSYM Başkanlığınca Kurumumuza bildirilen her öğrenim dalında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere öncelikli olarak burs ödemesi yapılmaktadır.

8.      Hem öğrenim kredisi hem de bursu aynı anda alabiliyor muyuz?

Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

9.      Kurumunuzdan öğrenim kredisi almaktayım. bu kredinin bursa dönüşmesini istiyorum ne yapmalıyım?

Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan;  Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin  öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

10.  “Öncelikli”  olarak burs-kredi alan öğrenciler kimlerdir?

 

 • Şehit çocukları,
 • Gazi çocukları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri ve çocukları ile vazife malulü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,
 • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler,
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 • Terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar,
 •  “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,
 • İlk yüze giren öğrenciler

öncelikli olarak burs  almaktadırlar.

11.  “Öncelikli” öğrenciler öncelik belgelerini nereden edinebilirler?

 

• Şehit veya gazi çocuğu ile Sosyal güvenlik Kurumundan ; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge),
• Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor),
• Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar ( T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge),
• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, ( Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge),
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları ( Valilikten alınacak belge),
• Milli olmuş Amatör sporcular ( T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak milli sporcu belgesi),
• Anne ve babası vefat edenler, (Kurumumuz tarafından Mernis’den alınmaktadır).

12.    Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini ne zaman ve nereye teslim edecekler?

 

Burs/Kredi müracaat sonuçları açıklandıktan sonra Kurumumuz internet sayfası www.kyk.gov.tr ‘de ilan edilen tarihler arasında, posta yolu ile Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak, Numara:25 Çankaya, Ankara adresine öncelik belgenizi gönderebilirsiniz.

13. Öncelik belgemi bir sonraki yıl gönderdim işleme alınacak mı?

Belgenizi ilgili öğretim yılında Kurumumuzun  belirttiği tarihlerde teslim etmeniz halinde belgeniz işleme alınacaktır.

14. Burs/kredi ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?

Kurumumuzdan ilk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle, ilgili Ziraat Bankası şubesi aracılığı ile ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler şubelerini www.kyk.gov.tr internet adresimizden öğrenebilirler.

15. Bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumu neye göre belirlenmektedir?

Başarı kriteri  öğretim kurumlarının tespitindedir. Öğretim kurumu tarafından başarısız olduğu bildirilen öğrencinin bursu öğrenim kredisine dönüştürülür.

16. Bursum başarısızlıktan öğrenim kredisine dönüştü, bu yıl başarılıyım öğrenim kredim bursa dönüşebilirmi?

Başarısızlıktan bursu öğrenim kredisine dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsa dahi öğrenim kredileri bursa dönüşmez

17. Okulum uzadı. Burs/kredi alma hakkım devam ediyor mu?

Kurumumuz tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapmaktadır. Ek süre okuyan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılamaz.

18. Burs/kredi ile ilgili olarak sürecin daha çabuk işlemesi adına bilgi/belgeleri hangi adrese ulaştırmamız gerekiyor?

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA

19. Burs/kredi taahhüt senedindeki “kredi miktarı ile  ödenen kredi  miktarı aynı mıdır?

Senetteki kredi miktarı ile ödenecek kredi  miktarı aynı olmaya bilir, öğrenciye yapılan kredi ödemesi üzerinden borç hesaplanır.

.

20. Hangi durumlarda öğrenim kredisi kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,
• Kesin hükümle mahkum olma,

hallerinde öğrencilerin öğrenim  kredisi kesilmektedir.

21. Hangi durumlarda burs kesilmektedir?

•  Başarısız olması,
• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,
• Kesin hükümle mahkum olması,
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

22. Kurumunuz katkı kredisi veriyor mu?

29.08.2012  tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır”  hükmüne amirdir. Bu sebeple   Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

23. Kurumunuza daha önceden göndermiş olduğum taahhüt senedinde burs/kredi ödeme bitişi eylül görüldüğü halde neden erken kesildi?

Öğretim kurumundan, öğrenci hakkında Kurumumuza, kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) gelmiş olması halinde öğrencilerin kredileri kesilir ve bir daha ödenmez. Tarafınıza yapılmayan ödemeler borç olarak kaydedilmez.

Ayrıca, yönetim kurulu kararına istinaden burs ödemeleri son sınıf öğrencilerine haziran ayından sonra yapılmaz.

24. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabiliyor mu?

Açık Öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine, burs/kredi verilmemektedir. Ancak, öncelikli öğrenciler Kurumumuz hizmetlerinden yararlanmaktadır. Durumlarında herhangi bir öncelik söz konusu değil ise (öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.) Kurumumuz tarafından burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

25. Kurumunuz internet sitesinde “öğrencilerin ödeyecekleri bakiye borcu eğitimi süresinde aldığı kredi miktarının üç   katını geçemez” cümlesi ne anlama gelmektedir.

Kurumumuz internet sitesinde bahsedilen konu, Kurumumuzdan kredi alan öğrencilerin borcu hesaplanırken, almış oldukları kredilere ilave edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) miktarının, Kurumca ödenen kredi miktarının 3 katını geçemeyeceğini ifade etmektedir.

26. Öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanır? 

Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici  Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

27.  Katkı kredisi borçları nasıl hesaplanır? 

Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara,  katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

28. Kredi borcum tespit edildikten sonra kredilerimi nasıl/ne şekilde ödeyeceğim?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetleri” nde borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler.

29.  Kredi geri ödeme planı tarafıma ulaştırılacak mı?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetleri”nde borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple Kurumumuzun tebligat yükümlülüğü yoktur.

Borcu tespit edilen tüm öğrencilerin borçları ve ödeme planları Kurumumuzda bulunan adreslerine normal posta yoluyla gönderilmektedir. Gönderilen ödeme planlarının ellerine geçmemesi Kurumumuza hukuki olarak bir sorumluluk getirmemektedir.

30. Kurumunuzdan aldığım öğrenim kredilerinin geri ödeme planını taksit sayısın/tutarlarını kendim belirleyebiliyor muyum?

Öğrencilerimiz, yönetmeliğimiz gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) ödemektedir

31. Göndermiş olduğunuz ödeme planı elime geçmedi borç ve taksitlerimi nereden öğreneceğim?

Borç ve taksitlerinizi Kurumumuzun   www.kyk.gov.tr    internet adresindeki “Öğrenim / Katkı Kredisi Borç Sorgulama ”sayfasından veya 444 1 961 nolu çağrı merkezimizi aramak suretiyle öğrenebilirsiniz.

 

32. Şu an  işsizim / öğrenciyim öğrenim ve/veya katkı kredisi borcum ertelenemez mi?

Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların,

Borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin,

Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin yazılı talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.”

Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için,  borç başlangıç tarihinden bir ay önce Kurumumuzunwww.kyk.gov.tr  internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar”  sayfasında örneği bulunan “BORÇ ERTELEME DİLEKÇESİ”ni (Dilekçe No 2)eksiksiz doldurmak suretiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

33. Şu an vatani görevimi yapmaktayım. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcum ertelenemez mi?

Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların,

Borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin,

Ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa, borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.

Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için, Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar” sayfasında örneği bulunan “ASKERLİK SEBEBİYLE BORÇ ERTELEME DİLEKÇESİ”ni (Dilekçe No:4) eksiksiz doldurarak askerlik şubelerinden alacakları askerliğin başlama ve bitiş tarihlerinin olduğu belgeyi eklemek suretiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

34. Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisansa başladım lisans öğrenim kredisi borcum ertelenir mi?

“Lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi  borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere;

35. Lisans/yüksek lisans öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başladım lisans/yüksek lisans öğrenim kredisi borcum ertelenir mi?

Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları süre kadar zamanda ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır” hükmünü içermektedir.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için;

Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine, ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları,

Lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde, Kurumumuzun www.kyk.gov.tr  internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar”  sayfasında örneği bulunan “BORÇ ERTELEME DİLEKÇESİ” (Dilekçe No 3) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermeleri   gerekmektedir.

36. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcumu ne zaman, nasıl ve nereye ödeyeceğim?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan  okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede  aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai saati bitimine kadar, T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinden adını, soyadını ve T.C.Kimlik Numaranızı belirtmek suretiyle, tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdürler. Taksitlerini daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar.

37. Erken ödeme indirimi nedir?

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir.

38. Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusu?

Kurumumuzdan, normal öğrenim sürenizce almış olduğunuz öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçlarınızın tamamını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde öderseniz anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlarınızdan  % 30; ikinci yıl içinde öderseniz  % 20 erken ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

39.  Erken ödeme indiriminden nasıl faydalanabilirim?

Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce, Kurumumuz 444 19 61 nolu çağrı merkezimizi aramak suretiyle indirimli borç miktarını öğrenerek, T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını, ve T.C. Kimlik Numarasını  belirtmek suretiyle ödemelerini yapabilirler.

40. Borç taksitlerim başladıktan sonra kalan borcumun tamamını ödesem herhangi bir indirim yapılır mı?

Borç taksitleri başladıktan sonra, borcunuzun tamamını ödeseniz dahi herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir.

41. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan;

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan  “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların,

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin, borçları silinir.

42. Benim borcum neden aldığım kredinin üç katından fazla?

Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edilmektedir. Bu durumda olan borçluların borcunun, almış oldukları kredi miktarının 3 katını geçmesi mümkündür.

43. Aynı süre kredi aldığımız arkadaşlarım benden daha az borç ödüyor. Neden?

Kurumumuzdan aynı sürelerde kredi alan öğrencilerin borçları iki sebepten dolayı farklı olmaktadır.

1-Kurumumuz Yönetim Kurulu kararı gereği;  “ÖNCELİKLİ” olarak kredi alan öğrencilerin; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından  tespit edilen Yurt İçi Üretici  Fiyat Endeksinden (Yİ-ÜFE) doğan borçlarından % 50 indirim yapıldığından, bu öğrencilerin borç ve taksit miktarları,  aynı sürelerde kredi alan  ve önceliği bulunmayan öğrencilerden farklı olmaktadır.

2-Öncelikli öğrenciler grubuna girmediği halde, farklı tahsis dönemlerinde (1.tahsis, 2. tahsis vb.) kredi alan öğrencilerin almış oldukları kredilere uygulanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)  öğrencilerin krediyi almaya başladığı tarihten itibaren uygulanmaya başladığı için,  daha sonraki tahsis dönemlerinde kredi alan öğrencilerin borçlarında azda olsa farklılık bulunmaktadır.

44. Borcumu ödediğim halde, kurumunuz internet sayfasındaki   sorgu ekranında halen neden borçlu olarak görünüyorum?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödemenin yapıldığı tarih itibariyle borçluların şahsi hesaplarına işletilmektedir. Bu nedenle, yapmış olduğunuz ödemeleri, ödemeyi yaptığınız ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödediğiniz tarih itibariyle hesabınızda görebilirsiniz.

45. Borcumu ödediğim halde, kurumunuz internet sayfasındaki   sorgu ekranında halen neden geri ödemesi yapılmış aya ait gecikme zammı işlemektedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra sisteme aktarıldığında, borçlunun ödemesini gerçekleştirdiği tarih baz alınarak sisteme aktarılır. Bu tarihten sonra ekranda görülen (sisteme aktarılmadan önceki) gecikme zammı silinir.

46. Kredi borçlarıma mahsuben sehven fazla ödeme yaptım. Nasıl geri alabilirim?

Kredi borçlarınıza mahsuben yapmış olduğunuz fazla ödemenin tarafınıza iade edilebilmesi için, Kurumumuzun  www.kyk.gov.tr internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar’’ sayfasında örneği bulunan “FAZLA ÖDEME İADESİ TALEP DİLEKÇESİ” ni (Dilekçe No 1) eksiksiz olarak doldurup, kesinlikle banka hesap numaranızı da belirterek “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermeniz gerekmektedir.

47. Borç taksitlerimi zamanında yatırmadığımda nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince, borçlulardan tahsil edilerek Kuruma ödenir.

48. Borç taksitlerimi zamanında yatırmadığımda uygulanacak gecikme zammı ne kadardır?

Süresi içinde ödenmeyen borçlarınıza, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 19 Ekim 2010 gününden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olup, günlük uygulanmaktadır.

49. Ödemelerimi vergi dairesine yapmaktayım. Bir sonraki ayın 15’ inden itibaren sisteme yansır düşüncesiyle sitenizin sorgu ekranına girdim fakat hala ödeme yapılmamış gözüküyor.

Vergi daireleri üzerinden yapılan kredi ödemelerinin Kurumumuz hesaplarına aktarılması süreci/süresi, Ziraat Bankası üzerinden yapılan kredi geri ödemelerinden farklıdır. İlgili vergi dairesi ödeme yaptığınız tarih itibari ile  sistemimize aktarma yapar. Aktarma sonrası, bu tarihten sonra ekranda gözüken gecikme zamları ( doğru tutarların ödenmesi kaydıyla) silinmektedir.

50. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar ziraat bankası aracılığı ile kredi borçlarını ödeyebilirler mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada  mal sandıklarınca tahsil olunacak olan kredi geri ödemeleri ilgili vergi dairelerince/mal sandıklarınca borç bitinceye kadar tahsil edilme yoluna gidilir.

 


 

Burslara Abone olun

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

 • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
 • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
 • Mezun Forum
 • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!