Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

 

 

Milli Eğitim’e ait ve bağlı kurumlarda okuyan, yardıma muhtaç öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak, paralı veya parasız kurslar düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

dasev-logoBURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerin plastik  dosyaya sırasına göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

1.DASEV‘in web sayfasından temin edilecek “DASEV Burs Başvuru Formu” çıktısını alıp vesikalık fotoğraf yapıştırdıktan sonra imzalanan başvuru formu,

2. “DASEV  Vakıf Gönüllüğü Taahhüt Belgesi”

(Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.a. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Yerleştirme Sonuç Belgelerinin örneğini, okul kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

4.b. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) ve ders kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

5.Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

6.Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgileri yazıyor ise gerekmemektedir.)

7.Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (Eğer geliri yoksa ailenin geçimi nasıl sağladığı mutlaka açıklanacaktır, açıklanmadığı takdirde gelirden puan alamaz.)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

8.Adli sicil belgesi,

9. Lise veya üniversitede okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi.

Burs  Başvuru formu indir

 Vakıf Gönüllülüğü Taahhütnamesi indir

ÖNEMLİ UYARILAR

   Eklenecek belgelerin eksik olması, imzalanmaması, fotoğraf yapıştırılmaması, yanlış doldurulması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi elenme nedenidir.
   Bursiyerlerle yazışmalar, duyurular öncelikle SMS ile  yapılacağından cep telefonu numarası zorunludur. Öğrenci cep telefonu numarasına sahip değilse, formu doldurmaya başlamadan önce almalıdır. Bununla birlikte öğrenciye ulaşılabilecek e-posta ve diğer iletişim bilgileri formda muhakkak belirtilmelidir.
   Resmi belgelerdeki rakamlar forma aynen, küsuratı ile yazılmalıdır.
   Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte DASEV merkezine   gönderilecektir.
   Formu DASEV merkezine zamanında göndermeyen (son başvuru tarihi 30 Eylül) öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
   Eklenecek belgelerin eksik ve aslının olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.

Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.(mail adresi hariç)
BAŞVURU  ŞARTI
A-Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,
B-Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
C-Türkiye’de ikamet ediyor olmak
E-Doğal afet, kaza gibi  çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler      burstan öncelikle yararlandırılır.
F-Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.
BAŞARI KOŞULLARI:
a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda  öncelik verilir.
b) Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
G- Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
D-Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi  ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir),  okuyor olmak,

ÖNEMLİ UYARILAR

   Eklenecek belgelerin eksik olması, imzalanmaması, fotoğraf yapıştırılmaması, yanlış doldurulması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi elenme nedenidir.
   Bursiyerlerle yazışmalar, duyurular öncelikle SMS ile  yapılacağından cep telefonu numarası zorunludur. Öğrenci cep telefonu numarasına sahip değilse, formu doldurmaya başlamadan önce almalıdır. Bununla birlikte öğrenciye ulaşılabilecek e-posta ve diğer iletişim bilgileri formda muhakkak belirtilmelidir.
   Resmi belgelerdeki rakamlar forma aynen, küsuratı ile yazılmalıdır.
   Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte DASEV merkezine   gönderilecektir.
   Formu DASEV merkezine zamanında göndermeyen (son başvuru tarihi 30 Eylül) öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
   Eklenecek belgelerin eksik ve aslının olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.

Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.(mail adresi hariç)
BAŞVURU  ŞARTI
A-Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,
B-Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
C-Türkiye’de ikamet ediyor olmak
E-Doğal afet, kaza gibi  çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler      burstan öncelikle yararlandırılır.
F-Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.
BAŞARI KOŞULLARI:
a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda  öncelik verilir.
b) Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
G- Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
D-Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi  ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir),  okuyor olmak,

 (Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.) 

 


 

Burslara Abone olun

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

 • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
 • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
 • Mezun Forum
 • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!