Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı yükseköğretim öğrencilerine 2012-2013 eğitim döneminde 8 ay süreyle eğitim bursu veriyor.

——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–

2011-2012 Eğitim Öğretim yılı için verilmesi planlanan bursların başvuruları, 15 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında vakfın web sitesi üzerinden yapılıyor. Bu tarihler haricinde burs başvurusu kabul edilmeyecek.

Web sitesi haricinde kesinlikle başvuru kabul edilmeyecek olup, posta vs yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Eski bursiyerlerin de başvuru yapması gerekiyor.

Bursa Başvurmak için tıklayın!

Başvuru Koşulları

Burs almak isteyen yüksek öğretim öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,
– Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)
– Maddi imkanları yetersiz olmak
– Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.
– Sabıka kaydı olmamak

BURS ÖNCELİKLERİ

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki  sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.

– Vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer altsoyları,
– Vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer altsoyları,
– Vakıf şirketlerinde çalışanların kaza, ölüm veya iş görmezlik hallerinde geride kalan çocukları,
– Ahmet veya Nezahat Keleşoğlu’nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar,
– Anne ve/ veya babasının yokluğu,
– Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
– Eski bursiyerler,
– Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ

Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR (YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1. 1 adet fotoğraf
2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
3. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
4. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
5. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)
6. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)
7. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
8. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
9. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
10. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

BURSU YENİLENEN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(ESKİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
2. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!