Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Monbukagakusho:MEXT) tarafından 2014 akademik yılına yönelik olarak, yabancı öğrencilere Japonya’daki üniversitelerde Araştırma Bursu verilecektir. Japonya Büyükelçiliği’nce oluşturulan jüri tarafından aşağıda şartlara uygun adaylar belirlenecektir.

————————————————————————————————————————–

“TIKLA,
KRİTERLERİNİ GİR
EN UYGUN EĞİTİMİ BULALIM

——————————————————————————————————————————

japonyaARAŞTIRMA BURSU
Japonya’daki üniversitelerde araştırma yapma veya yüksek lisans, doktora ve mesleki uzmanlık programlarına devam etme imkânı sağlayan burs programıdır. Gerekli olması durumunda ilk 6 ay Japonca hazırlık eğitimi verilmektedir. 1. Aşama Seçimi geçen (yani Büyükelçiliğimizce Japonya’ya tavsiye edilen) adayların Japonya’daki üniversiteden mutlaka kabul mektubu temin etmeleri gerekmektedir. Verilen süre zarfında kabul mektubu temin edemeyenler burstan yararlanamazlar.

Burs Süresi:
1. Araştırma öğrencisi olarak kabul edilenler için:
Nisan 2014’te başlayanlar: Nisan 2014 – Mart 2016 arasında 2 yıl süreyle
Ekim 2014’te başlayanlar: Ekim 2014 – Mart 2016 arasında 1,5 yıl süreyle

2. Yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almak üzere kabul edilenler öngörülen eğitim süreleri boyunca burstan yararlanırlar. Öncelikle araştırma öğrencisi olarak kabul edilmiş ancak daha sonra yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almaya başlayanların da burs süresi öngörülen eğitim süreleri boyunca uzatılır. (Burslu statüsünde uzatma yapılamaması durumunda da kendi imkânlarıyla eğitimini tamamlamasına izin verilir.) Ancak bir üst eğitime geçmek için tanınan süre zarfında üst eğitime başlamış olmak gerektiğinden, bu tanınan süreye uymayanlar bursluluk imkânlarını uzatamazlar.

Burs Miktarı:
Araştırma Öğrencileri: 2012 mali yılında aylık 143.000 Japon Yeni
Yüksek Lisans ve Mesleki Uzmanlık: 2012 mali yılında aylık 144.000 Japon Yeni
Doktora: 2012 mali yılında aylık 145.000 Japon Yeni
* Bazı bölgelerde aylık 2.000 veya 3.000 Japon Yeni ek ödeme yapılmaktadır.

Kontenjan:
2014 Araştırma Bursları için kontenjan henüz belirlenmemiştir.
2013 Araştırma Burslarına Türkiye’den 10 kişi kabul edilmiştir.

SEÇİM TAKVİMİ (2014  Japonya Hükümeti Monbukagakusho:MEXT Lisans Bursu)

 11 Nisan 2013 (Perşembe)  Uygulama ve Genel Kuralların açıklanması, Başvuruların başlaması
 03 Haziran 2013 (Pazartesi)  Başvuruların sona ermesi
 05 Haziran – 10 Haziran 2013 (Çarşamba-Pazartesi)  Ön eleme (formların incelenmesi)
 12 Haziran 2013 (Çarşamba)  Ön eleme sonucunun ilan edilmesi
 17 Haziran 2013 (Pazartesi)  Yabancı dil yazılı sınavı
 19 Haziran 2013 (Çarşamba)  Mülakat sınava çağrılanların ilan edilmesi
 01 Temmuz 2013 (Pazartesi)  Mülakat
 Tahminen Temmuz 2013 sonunda (Japonya’dan kontenjana ilişkin bilgi alındığında derhal açıklanacaktır.)  1. Aşama Seçim sonuçlarının ilan edilmesi
 29 Ağustos 2013 (Perşembe)  1. Aşama Seçimi geçenlerin Kabul Mektubu teslim etmeleri için son tarih
 Aralık 2013  2. Aşama Seçim sonuçlarının ilan edilmesi

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ŞARTLAR:

(Not: Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka İngilizce/Japonca açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.)

(1) Tabiyeti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Ancak aynı zamanda Japon vatandaşı olmamak.)

(2) Yaş sınırı: 2 Nisan 1979’dan sonra doğmuş olmak.

(3) Eğitim düzeyi: Üniversiteden lisans diploması almış olmak veya son sınıf öğrencisi olmak. (Üniversite son sınıf öğrencilerinin en geç 29 Ağustos 2013’e kadar mezuniyet belgelerini Japonya Büyükelçiliği’ne teslim etmeleri zorunludur.)

(4) Mezuniyet Derecesi: En son mezun olunan okuldan (lisans/lisansüstü) alınan mezuniyet derecesi 70/100’ün altında kalan öğrencilerin ya da okuduğu döneme kadar olan genel not ortalaması 70/100’ün altında kalan son dönem öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
* Bknz. Başvuru Dosyası Hazırlama Rehberi, Madde:4

(5) Çalışma alanı: Adayların Japonya’da yapacakları çalışmanın alanı, üniversitede eğitimini gördükleri alan (veya ilgili bir alan) olmalıdır.

(6) Japonca bilgisi: İngilizce veya Japonca dillerinden en az birini bilmek. Ayrıca Japon kültürüne, Japonya’da Japonca öğrenmeye ve Japonya’da bulunduğu süre zarfında Japonya’yı daha yakından tanımaya istekli olmak. Japonya’da araştırma ve eğitimini sürdürürken yaşam tarzına da uyum sağlayabilecek yeterlilikte olmak.)

(7) Sağlık durumu: Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak.

(8) Bursun başlangıcı: 1-7 Nisan 2014 veya 1-7 Ekim 2014 tarihleri arasında Japonya’da olmak zorunludur.

(8) Vize: Bursun başlangıcından itibaren öğrenci vizesi ile Japonya’ya gidilmesi zorunludur.

BAŞVURU YÖNTEMİ
(1) Son başvuru tarihi: 03 Haziran 2013 (Pazartesi), saat: 12.00
Başvurular 11 Nisan – 31 Mayıs 2013 arasında 10.00-12.00, 14.30-17.00 saatleri arasında ve son gün olan 03 Haziran’da 10.00-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.

(2) Başvuru formlarının temin edilmesi:
Başvuru formları başvuru süresi boyunca Japonya Büyükelçiliği’nin internet sitesinden indirilebilir. Ayrıca formlar Japonya Büyükelçiliği (Ankara) ve Japonya Başkonsolosluğu’ndan (İstanbul) temin edilebilir.

(3) Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:
Burs açıklama kağıdında belirtilen tüm evraklara ek olarak “Taahhütname” belgesi de başvuru dosyasına eklenecektir. Tüm belgelerden 4 takım hazırlanacak ve bunlardan 1 takım zımba kullanılmaksızın yalnız ataç ile tutturulacaktır.

(4) En son devam edilen üniversiteye ait not dökümü (transkript) ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:
Başvuru süresi zarfında, son eğitim yılı veya dönemine ait not dökümünü temin edemeyen adaylar, ilk 3 yıla ilişkin not dökümü ile başvuru yapabileceklerdir. Ancak tam not dökümünü temin ettiklerinde derhal Japonya Büyükelçiliği’ne teslim edeceklerdir.

(5) Başvuru dosyasının teslim edilmesinde izlenecek yöntem:
Başvuru dosyası, başvuru için belirlenen süre zarfından Japonya Büyükelçiliği veya Japonya Başkonsolosluğu’na elden teslim edilecektir. Posta/kargo vs ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(6) Kabul mektubu
Japonya’daki üniversitelerden temin edilecek kabul mektubu ancak Japonya Büyükelçiliği’nin 1. Aşama Seçim sonuçlarına göre açıkladığı aday listesinde yer alan adaylar tarafından alınacaktır. (Başvuru dosyasına eklemek üzere kabul mektubu temin edilmesine çalışılmamasını rica ederiz. Başvuru sırasında kabul mektubu olsa dahi teslim alınmayacaktır.)

ÖN ELEME (FORMLARIN İNCLENMESİ)
(1) Tarih
05 Haziran – 10 Haziran 2013 (Çarşamba-Pazartesi)

(2) Jürinin prensipleri
Jüri, adayların başvuru formlarını esas alarak, başvuru şartlarına uygunluk, not ortalaması, yabancı dil yeterliliği, araştırma projesi vb. kriterler üzerinden değerlendirmekte ve araştırma bursu için sınava davet edeceği adayları belirlemektedir.

(3) Sonucun açıklanması
12 Haziran 2013 (Çarşamba), 16.00’da Japonya Büyükelçiliği internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, telefonla Büyükelçiliği arayanlara cevap verilecektir.

YABANCI DİL YAZILI SINAVI
(1) Tarih ve Yer
17 Haziran 2013 (Pazartesi), 09.00-17.30,
Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi (Seminer Salonu)

(2) Sınav Saatleri
Sınav saatlerine ilişkin detaylar daha sonra ilan edilecektir.

(3) Sınava girilecek dersler
Başvuran tüm adayların (hiç Japonca bilmese dahi) “Japonca” sınavına girmesi zorunludur. Ancak, hiç Japonca bilmeyenlerin “İngilizce” sınavına da girmesi gerekmektedir. Her iki dilde sınava girenlerin hangi sınav notu daha yüksek ise, o not Yabancı Dil notu olarak kabul edilecektir.

(4) Jürinin prensipleri
Jüri sınav kağıtlarını değerlendirir ve belli bir düzeyin üzerinde başarı gösteren adayları mülakat sınava çağırır.

(5) Sonucun açıklanması
Yazılı sınavda başarılı olanlar 19 Haziran 2013 (Çarşamba), 16000’da Japonya Büyükelçiliği internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, telefonla Büyükelçiliği arayanlara cevap verilecektir. Aynı zamanda mülakat sınavının saati de ilan edilecektir.

MÜLAKAT SINAV
(1) Tarih ve Yer
01 Temmuz 2013 (Pazartesi), 09.30-18.00, Japonya Büyükelçiliği (Ankara)

(2) Jürinin prensipleri
Jüri, adayları mülakat sınavda değerlendirir. Daha sonra adayların ön eleme, yazılı sınav ve mülakat sınav başarıları toplu olarak değerlendirilir ve 1. Aşama Seçim sonuçlarına karar verilir.

(3) Sonucun açıklanması
Tavsiye edilecek adayların listesi tahminen Temmuz 2013 sonunda (Japonya’dan kontenjana ilişkin bilgi alındığında derhal açıklanacaktır.) Japonya Büyükelçiliği internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, telefonla Büyükelçiliği arayanlara cevap verilecektir.
Listede isimleri açıklanan Araştırma Bursu adaylarına “1. Aşama Seçim Başarı Belgesi” verilecektir.

Bursla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!